Velik požar v naravi na Spodnjem Slemenu


V petek, 20.11.2015, je na Štajerskem divjal močan veter, ki je med drugim tudi podrl drog za električno napeljavo, kar je približno ob sedmih zvečer povzročilo požar v naravi poleg kmečkega turizma Stari kovač pod Žavcarjevim vrhom na Spodnjem Slemenu v sosednji občini Selnica ob Dravi in na rajonu PGD Slemen in področju Gasilske zveze Ruše. Po prvotni aktiviranju domačih društev so izvozila tudi društva iz mariborske občine in javne gasilske službe, in sicer najprej Kamnica, Pekre in Maribor-Studenci ter mariborski poklicni gasilci. Zaradi močnega vetra in nedostopnega terena se je požar pojavil naknadno še na dveh lokacijah. Zato je vodstvo intervencije zahteval dodatne sile. Tako smo bili ob 21.40 aktivirani tudi gasilci Maribor-mesto, ki smo izvozili s šestnajstimi člani in štirimi vozili. Za nami so bile aktivirane še enote Radvanje, Razvanje, Maribor-Pobrežje in iz tretje zveze še PGD Spodnja Kungota. Zaradi potreb intervencije se je za nekaj ur tudi zaprlo glavno cesto Maribor Dravograd pri gradu Viltuš z urejenim obvozom preko Ruš. Zaradi požara je nujno medicinsko pomoč potrebovalo par gasilcev. Več kot stotim gasilcem iz trinajstih gasilskih enot pa je ob pol dveh zjutraj pri gašenju priskočil na pomoč dež, tako da so gasilske enote počasi lahko začele zapuščati požarišče. Med zadnjimi se je naša gasilska enota vrnila v gasilski dom zjutraj ob 4.15, medtem ko so domači gasilci ostali na gasilski straži in še drugi dan odstranjevali posledice požara.

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •